Chào mừng các bạn đến với trang web của tôi! Trang Web của tôi sẽ nói về các đất nước với các phong tục văn hoá và đặc biệt là cách học tập làm việc của một người thành công. Xin mời các bạn ghé thăm và giúp đỡ!

Translate

Thursday, January 28, 2016

Cuộc đời tươi đẹp chỉ bắt đầu khi ta có ước mơ và dám hành động để thực hiện ước mơ đó! - Minh Đức ( Minh Đức là hiệu của mình )